Mobilní terminály a přenosné pokladny

Už z názvu je patrné, že mobilní terminály jsou předurčené pro obsluhu, která vyžaduje volný pohyb a přesun od základny. Mobilní terminály dokážou komunikovat jako pokladny s pokladním softwarem AWIS. Jsou určené pro číšníky či skladníky. Veškerý náš mobilní hardware podporuje EET s našim pokladním softwarem. Vyměňte vaše pokladny za nový pokladní systém, který vám zvýší efektivitu práce.